นักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 5.95 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 10.53 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 11.28 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.36 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 8.57 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 9.1 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 5.75 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 9.29 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.19 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.5 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.05 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 890.21 KB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2551

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.16 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2550

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 962.43 KB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2549

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 997.27 KB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2548

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.09 MB

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2547

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 991.22 KB