นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (02) 768 8888 Ext.4
แฟกซ์ : (02) 768 8889
อีเมล์ : investorrelations@oishigroup.com

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้