นักลงทุนสัมพันธ์

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ปี:

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2564

PDF

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3/2564

PDF

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2/2564

PDF

Opportunity Day Quarter 1/2021

PDF