นักลงทุนสัมพันธ์

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ปี:

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2562

PDF

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3/2562

PDF

Opportunity Day Quarter 2/2019

PDF วิดีโอ

Annual General Meeting 2019

วิดีโอ