นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2564 04:35

OISHI

43.75 THB

ราคาล่าสุด

-0.25(-0.57%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 24,600
ราคาสูงสุด 44.25
ราคาต่ำสุด 43.00
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

55%

รายได้เครื่องดื่ม

45%

รายได้อาหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 15.31 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.44 MB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 100.56 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3/2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.62 MB
ดาวน์โหลด