นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มีนาคม 2562 04:35

OISHI

82.25 THB

ราคาล่าสุด

-(-%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,200
ราคาสูงสุด 82.25
ราคาต่ำสุด 82.25
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 15.51 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 863.56 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 58.65 KB
ดาวน์โหลด