นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2565 04:39

OISHI

43.00 THB

ราคาล่าสุด

+0.25(0.58%)

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,900
ราคาสูงสุด 43.25
ราคาต่ำสุด 43.00