นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 01 ตุลาคม 2563 04:36

OISHI

39.75 THB

ราคาล่าสุด

+0.25(0.63%)

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 24,500
ราคาสูงสุด 39.75
ราคาต่ำสุด 38.75