นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 03:19

OISHI

48.00 THB

ราคาล่าสุด

-0.25(-0.52%)

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,900
ราคาสูงสุด 48.25
ราคาต่ำสุด 47.75