นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2565 04:38

OISHI

49.25 THB

ราคาล่าสุด

-0.25(-0.51%)

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,700
ราคาสูงสุด 49.50
ราคาต่ำสุด 49.00