นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2565 03:05

OISHI

48.50 THB

ราคาล่าสุด

+0.75(1.57%)

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,500
ราคาสูงสุด 48.75
ราคาต่ำสุด 47.75