นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2564 04:35

OISHI

40.50 THB

ราคาล่าสุด

-0.75(-1.82%)

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15,400
ราคาสูงสุด 41.25
ราคาต่ำสุด 40.25