นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 04:38

OISHI

100.50 THB

ราคาล่าสุด

-(-%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,600
ราคาสูงสุด 101.50
ราคาต่ำสุด 100.50
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 15.51 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.4 MB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 78.04 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.13 MB
ดาวน์โหลด