นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 กันยายน 2565 04:38

OISHI

47.50 THB

ราคาล่าสุด

-0.50(-1.04%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 16,200
ราคาสูงสุด 47.75
ราคาต่ำสุด 47.50
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

64%

รายได้เครื่องดื่ม

36%

รายได้อาหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 17.75 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 558.48 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 141.79 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3/2565

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.83 MB
ดาวน์โหลด