นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 02:45

OISHI

48.00 THB

ราคาล่าสุด

-0.25(-0.52%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,300
ราคาสูงสุด 48.25
ราคาต่ำสุด 48.00
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 11.82 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 765.88 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 78.63 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.13 MB
ดาวน์โหลด