นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 15 มิถุนายน 2564 04:38

OISHI

44.25 THB

ราคาล่าสุด

-0.75(-1.67%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 73,200
ราคาสูงสุด 48.00
ราคาต่ำสุด 44.00
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

55%

รายได้เครื่องดื่ม

45%

รายได้อาหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ปฏิทินกิจกรรม
08 เมษายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13.15 – 14.00 น

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 15.31 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 856.66 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 119.33 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2/2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.68 MB
ดาวน์โหลด