นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2563 04:37

OISHI

99.75 THB

ราคาล่าสุด

-(-%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,300
ราคาสูงสุด 99.75
ราคาต่ำสุด 99.00
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 11.82 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.4 MB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 78.04 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.13 MB
ดาวน์โหลด