นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2565 04:39

OISHI

43.00 THB

ราคาล่าสุด

+0.25(0.58%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,900
ราคาสูงสุด 43.25
ราคาต่ำสุด 43.00
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

55%

รายได้เครื่องดื่ม

45%

รายได้อาหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 17.75 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.44 MB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 100.56 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.06 MB
ดาวน์โหลด