นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิถุนายน 2565 04:39

OISHI

47.50 THB

ราคาล่าสุด

+0.75(1.60%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,050
ราคาสูงสุด 47.50
ราคาต่ำสุด 46.75
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

64%

รายได้เครื่องดื่ม

36%

รายได้อาหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report 2564

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 17.75 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 776.63 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 108.4 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2/2565

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 6.24 MB
ดาวน์โหลด