นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2564 04:35

OISHI

40.50 THB

ราคาล่าสุด

-0.75(-1.82%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15,400
ราคาสูงสุด 41.25
ราคาต่ำสุด 40.25
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

55%

รายได้เครื่องดื่ม

45%

รายได้อาหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 15.31 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 1.42 MB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 98.16 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 3.62 MB
ดาวน์โหลด