นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 ตุลาคม 2563 04:39

OISHI

39.00 THB

ราคาล่าสุด

-(-%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 25,900
ราคาสูงสุด 39.25
ราคาต่ำสุด 38.50
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 11.82 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 777.19 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 171.01 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.56 MB
ดาวน์โหลด