นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 มีนาคม 2563 04:38

OISHI

35.50 THB

ราคาล่าสุด

+1.25(3.65%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 32,900
ราคาสูงสุด 35.50
ราคาต่ำสุด 34.25
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 11.82 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 765.88 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 78.63 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.55 MB
ดาวน์โหลด