นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

- THB

ราคาล่าสุด

-(-%)

เปลี่ยนแปลง(%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
ราคาสูงสุด -
ราคาต่ำสุด -
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 11.82 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 760.11 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 112.89 KB
ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1/2563

ไฟล์ PDF / ขนาดไฟล์ : 4.55 MB
ดาวน์โหลด